میکروسکوپ دیجیتال

میکروسکوپ دیجیتال


 میکروسکوپ دیجیتال میکروویژن

میکروسکوپ دیجیتال میکروویژن

قابلیت های ویژه میکروسکوپ دیجیتال میکروویژن Microvision 500Xبزرگنمایی : تا 500 برابرکیفیت لنز دیجیتا..

860,000تومان

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)