شرایط خرید

واریز وجه به حساب شرکت و اعلام کد پیگیر و یا ارسال تصویر فیش واریزی به واتساپ شرکت : 09354814807